ico-letter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Join us: ico-facebook  ico-twitter  ico-in 

Resources

20/11/2013

THUẬT NGỮ TRONG TUẦN – CỔ PHẦN (EQUITY)

Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng trong việc huy động vốn. Hình thức đầu tư và các quyền lợi đi kèm không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, nhà đầu tư, giá trị công ty trong quá trình đàm phán mà còn tác động đến hoạt động của công ty và các vòng gọi vốn sau.

Read more...

Contact Info

 

Office : Floor 1, Rosana Building, 60 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist.1., Ho Chi Minh City., VietNam

Branch: Room 10.06, Phu Dat Building, 45 D5 Str., Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City., VietNam

Tel: +84 8.222022.64 - Fax: +84 8.222022.63